Trivio Boogie's Extreme 2018: zaterdag 1 september 2018
Bike4Parkinson

Net als voorgaande jaren zal Bike4Parkinson ook nu weer aansluiten bij het evenement Trivio Boogie's Extreme. Dit houdt in dat patiënten gratis kunnen deelnemen en Bike4Parkinson tijdens het evenement een gezamenlijk moment organiseert met en voor iedereen die deelneemt voor Bike4Parkinson. Wil jij bijdragen aan het goede doel? Kijk dan op de website van Bike4Parkinson hoe je kunt bijdragen!

Parkinson patiënt
Ben jij Parkinson patiënt en wil je gratis deelnemen? Stuur dan een e-mail naar info@boogiesextreme.nl. Je ontvangt van ons dan een unieke code waarmee je gratis kan inschrijven.

Voel jij je betrokken en wil je fietsen voor Bike4Parkinson?
Ben jij geen parkinson patiënt maar wil jij wel fietsen voor Bike4Parkinson? Vul dan bij je inschrijving de volgende code in: irvb4p2018
Vul deze code in bij 'waardebon code'. Met deze code kun je regulier inschrijven, maar word je wel gekoppeld als buddy bij Bike4Parkinson. 

Neem voor meer informatie eens een kijkje op de website van Bike4Parkinson!


Persoonsgegevens deelnemers Bike4Parkinson
Indien u zichzelf opgegeven heeft om deel te nemen aan ons evenement onder de vlag van Bike4Parkinson door middel van het gebruik van de ‘irvb4p’- of unieke waardeboncode voor Parkinson-patiënten, delen wij een selectie van uw gegevens met Stichting ParkinsonNet. Zij zijn de partij die alle activiteiten rondom de deelname  ‘Bike4Parkinson’ regelen. We delen dan uw naam, e-mailadres, te rijden afstand/onderdeel en later uw rugnummer volgens de bewerkersovereenkomst die we met Stichting ParkinsonNet gesloten hebben. Deze gebruikt Stichting ParkinsonNet om u te informeren over de dagindeling van Bike4Parkinson tijdens het evenement, voor uw eventuele vragenafhandeling en of ondersteuning bij de aanmelding die u ook al op hun website gedaan heeft. 
Fietsen om fietsen beter te begrijpen

Er moet iets zijn met fietsen …

Het Radboud UMC Nijmegen heeft een paar jaar geleden een opmerkelijke bevinding gedaan: patiënten met de ziekte van Parkinson die grote problemen met lopen hebben, kunnen vaak nog prima fietsen. Beelden van fietsende Parkinson patiënten waren in één klap wereldnieuws en gingen letterlijk de hele wereld over. En de betekenis van de bijzondere observatie is enorm. Want fietsen geeft patiënten de mogelijkheid om in conditie en in beweging te blijven, en meer zelfstandig te zijn. Bovendien geeft deze bijzondere observatie unieke mogelijkheden om beter te begrijpen wat er misgaat in de hersenen van mensen met Parkinson, en om te onderzoeken hoe diezelfde hersenen zo opmerkelijk goed kunnen compenseren voor de ziekte. Een beter begrip van de mechanismen hieronder opent immers geheel nieuwe behandelingsmogelijkheden voor de ziekte. Eén goede verklaring voor dit opmerkelijke verschijnsel zou kunnen zijn dat er voor lopen en fietsen in het brein verschillende controlemechanismen bestaan.

Deze vraagstelling willen wij in een nieuw wetenschappelijk project gaan onderzoeken. Concreet gezegd: wij willen voor het eerst gaan vaststellen welke delen van de hersenen worden gebruikt tijdens het fietsen, en of deze gebieden ook gestimuleerd kunnen worden om andere bewegingen te ondersteunen. Wij gaan deze nieuwe hypothese onderzoeken met geavanceerde hersenscans (de zogenaamde “functional magnetic resonance imaging”, ofwel fMRI). Met deze techniek kan de hersenactiviteit worden gemeten tijdens de uitvoering van specifieke handelingen.

Wij zullen 20 mensen met de ziekte van Parkinson onderzoeken, alsmede 20 gezonde vrijwilligers van een vergelijkbare leeftijd en geslacht. Hierbij richten wij ons speciaal op patiënten die niet goed meer kunnen lopen, maar die nog wel kunnen fietsen. Om te voorkomen dat de personen echt gaan bewegen in de scanner (dit geeft namelijk verstoringen van de afbeeldingen van de hersenen) vragen wij de deelnemers aan de studie om zich het lopen en fietsen in te beelden, maar zonder deze bewegingen ook daadwerkelijk uit te voeren (dit wordt ‘ingebeelde bewegingen’ genoemd). In eerder onderzoek hebben wij deze aanpak reeds uitgebreid onderzocht voor het ingebeelde lopen, en zo voor het eerst kunnen aantonen welke hersendelen betrokken zijn bij de loopproblemen van mensen met Parkinson.

In het nieuwe onderzoek gebruiken wij een hierop sterk gelijkende methode, waarbij mensen zich moeten inbeelden dat zij fietsen of lopen. De deelnemers moeten afwisselend ingebeeld lopen of ingebeeld fietsen, terwijl zij liggen in de scanner. Op deze wijze kunnen wij goed de betrokken hersencircuits beoordelen. Wij hopen aan te tonen dat het lopen en fietsen twee gescheiden hersencircuits gebruiken. Het vinden van een apart circuit voor fietsen heeft grote klinische betekenis, want kennelijk kan dit circuit gebruikt worden als compensatie voor onder andere het lopen. Kennis over de precieze aard van dit compensatiecircuit kan grote betekenis hebben voor de ontwikkeling van toekomstige nieuwe behandelmethoden, gericht op het ondersteunen van de compensatiekracht van mensen met Parkinson.

 

 

©2018 - Trivio Boogie's Extreme | Disclaimer